Make it Happen ♦ PO Box 5262 ♦ High Point, North Carolina 27262 ♦ info@umakeithappen.us